Varjakan salmen poijut, merkitty sinisillä pisteillä.

OM:n ja OPS:n jäsenet voivat käyttää Telakkäsäätiön laittamia retkipoijuja Varjakan salmessa ja Maijanletossa. Poijuihin on kirjoitettu seurojen nimet.

Varjakan salmessa on kaksi poijua:
  • Akionlahden puolella, veden syvyys poijun kohdalla n. 2,5 m
  • Varjankan saaren puolella, veden syvyys poijun kohdalla n. 2.0 m
Maijanletossa on myös kaksi poijua.