Sähkönkäyttöohje

Käytössäsi on niin sanottu valosähkö. Voit käyttää sähköä esimerkiksi valaistukseen, lataukseen, jääkaappiin, pölyimurointiin ja tavanomaisten sähkötyökalujen käyttöön. Maksimi virrankulutus voi olla 250 wattia, tämä sisältyy toistaiseksi laituripaikan/telakoinnin hintaan.

Lämmittäminen sähköllä on kielletty ilman erillistä lupaa. Veneen lämmittämisen tulee tapahtua ensisijaisesti veneen omalla kiinteästi asennetulla lämmittimellä. Sähkölämmitystä haluava voi eri sopimuksesta käyttää enintään 1000 watin hyväksyttyä auton sisätilan lämmitykseen tarkoitettua puhallinta. Sopimuksen voi tehdä satamamestarin kanssa. Lämmityssähkön hinta on 0,15 € / kWh mittarilaskutuksena muutoin 10€ viikko. Maksu sähkön käytöstä suoritetaan säätiön tilille Handelsbanken 313130-1158765.

Sähkönkäyttöä tarkkaillaan. Telakkasäätiö on hankkinut johtojen väliin asennettavia mittareita, joilla voidaan tarkkailla sähkön kulutusta. Sähkön väärinkäytöstä rangaistaan. Ensimmäisestä havaitusta väärinkäytöksestä seuraa 85 € sakko ja toisesta kerrasta seurauksena on laituripaikan menettäminen; lisäksi on korvattava arvioitu sähkön kulutus.

Tämä ohje koskee kaikkea sähkön käyttöä telakka-alueella.


Vastuu sähkön käytöstä on veneilijällä.
Tutustu sähkön käytön tekniseen ja turvallisuusohjeeseen.
Epäselvissä tapauksissa ota yhteys satamamestariin.

TEKNISET- JA TURVALLISUUSOHJEET HIETASAAREN VENEILYKESKUKSEN LAITURISÄHKÖN KÄYTTÄJILLE

Laitureilla olevat sähkönantopilarit on liitetty suoraan rannan sähköverkkoon, joka on normaaliin tapaan maadoitettu.

Yleistä

  1. Ellei veneessäsi ole erotusmuuntajaa, joka erottaa veneen sähköverkon sataman sähköverkosta, korroosio (elektrolyysi) voi vahingoittaa venettäsi tai ympärillä olevia veneitä veneen maasähköjärjestelmän ollessa kytkettynä maasähköön.

  2. Tämän sataman syöttöjännite on 230 V, 50 Hz ja sitä syötetään pistorasioista, joihin sopii kansainvälisen standardin EN 60309-2 mukainen teollisuuspistotulppa. Pistorasiat on suojattu 10 A johdonsuojakytkimillä ja 30 mA vikavirtasuojakytkimillä. Oikosulun tai ylikuormituksen surauksena johdonsuojakytkin laukeaa auki-asentoon. Vian tai ylikuormituksen poistamisen jälkeen johdonsuojakytkin voidaan kytkeä "päälle". Vikavirtasuojakytkin voi laueta virtapiirissä olevan vian tai sähköiskun seurauksena. Vikavirtasuojakytkin voidaan kytkeä "päälle" sen jälkeen kun on varmistuttu laukeamisen aiheuttaneen syyn poistamisesta. Johdonsuojakytkin ja vikavirtasuojakytkin ovat sähkönantopilarissa pleksikannen alla. Jos olet varmistunut siitä, ettei virtapiirissä ole vikaa tai ylikuormitusta, voit kytkeä lauenneen kytkimen "päälle" (vipu yläasentoon). Jos taas olet vähänkin epävarma tilanteesta, ota yhteys sataman henkilökuntaan.

  3. Taipuisaa liitäntäkaapelia ei saa päästää putoamaan veteen, koska siitä voi seurata ainakin vikavirtasuojakytkimen laukeaminen

  4. Yhteen pistorasiaan saa kytkeä vain yhden veneen.

  5. Kosteuden tai lian pääsy pistotulppaan voi aiheuttaa vaaraa. Pistotulppa on tutkittava huolellisesti ja tarvittaessa puhdistettava ennen kytkemistä sähköä syöttävään pistorasiaan.

Seuraavat ohjeet koskevat maasähköjärjestelmällä varustettuja veneitä satamaan saavuttaessa

  1. Kytke veneen sähkölaitteet jännitteettömäksi

  2. Kytke ensin liitäntäkaapeli veneen kojevastakkeeseen ja sen jälkeen maasyöttöön.

Ennen satamasta poistumista

  1. Kytke kaikki veneen sähkölaitteet jännitteettömäksi.

  2. Irrota liitoskaapeli ensin sataman pistorasiasta ja sen jälkeen veneen kojevastakkeesta.

  3. Kiinnitä kojevastaketta suojaavat kannet huolellisesti niin, ettei vesi pääse sisään.