Myrkytön satama

Telakkasäätiön hallitus on päättänyt, että satamamme on jatkossa myrkytön.  Tällä tarkoitetaan, että jatkossa veneiden pohjia ei saa maalata biosidejä sisältävällä eliönestomaalilla (eli myrkkymaalilla, jonka teho perustuu sen sisältämään ja erittämään myrkylliseen aineeseen).  Toinen huomioitava kohde on jäähdytyksen merivesikierron pakkassuojaus, perinteinen etyleeniglykoli on erittäin myrkyllistä ja sitä ei saa päästää mereen eikä maaperään.

Perusteena tässä on se, että haluamme ennen kaikkea suojata yhteistä mertamme, nuo myrkkymaalien sisältämät biosidit (yleisimmin sinkki ja kupari) ovat erittäin haitallisia meren avaineliöille (jotka eivät tee veneelle mitään, mutta ovat ekosysteemin kannalta oleellisia) jo pienissäkin pitoisuuksissa.  Toiseksi satama- ja telakka-alueella myrkkymaalien sisältämien biosidien vaikutus helposti kerääntyy ja voi pahimmillaan johtaa maaperän tai vesialueen pohjan saastumiseen - tätähän emme tahdo tapahtuvan.

Mitä sitten vaihtoehdoksi ?

Perämeren alueella ei myrkkymaalille ole oikeaa tarvetta, pohjaan tarttuu vain vähän levää vaikka sitä ei olisi käsitelty millään.  Mikäli vierailee etelämpänä itämeren altaan puolella tai lähellä, niin siellä ongelmana on näkki, jonka tarttuminen veneen pohjaan tapahtuu noin yhden viikon aikana kesällä.  Tämä ajankohta löytyy PSS ry:n palvelusta (linkki tiedoteen lopussa) ja sen jälkeen riittävän pian tehty mekaaninen puhdistus estää isommat ongelmat.

Halvin vaihtoehto on jättää myrkkymaali maalaamatta.  Muovi- ja teräsveneissä pohjaan kannattaa aina maalata epoksiprimeri vesieristeeksi ja sen voi jättää sellaisenaan ulkopinnaksi.  Tämä on yleisin tapa satamassamme nykyisin olevissa myrkyttömissä veneissä ja on todettu toimivaksi jo parinkymmen vuoden kokemuksella. Muita vaihtoehtoja ovat pinnan liukkauteen perustuvat eliönestomaalit, joista kasvusto ja eliöt irtoavat reilummassa vauhdissa tai merenkäynnissä matalan kitkan ansiosta.  Näitä löytyy Suomen markkinoilta ainakin Seajet Bioclean Eco, Hempelin SilicOne, SeaBoost OverDrive ja Internationalin InterSleek. Kyseisissä aineissa on eroja toimintaperiaatteen ja uusintakäsittelyjen tarpeen suhteen ja kannattaa tutustua niihin tarkemmin ennen mahdollista ostopäätöstä.

Merivesikierron pakkassuojaukseen on vaihtoehtoisia myrkyttömiä aineita (esim. Neste Pro Coolant Bio ja muut propyleenipohjaiset) , joita suositellaan käytettäväksi. Etyleeniglykolia käytettäessä on huolehdittava, että se tulee kerättyä talteen ja vietyä ongelmajätekeräykseen.

Siirtymä myrkyttömyyteen

Tämän päätöksen tarkoituksena ei ole pakottaa kaikkia puhdistamaan myrkkymaaleja veneiden pohjista, vaan lopettaa aineiden käyttö. Myrkyllisen pohjan puhdistuksessa pitää noudattaa varovaisuutta, ettei ainetta joudu mereen eikä maaperään.  Painepesurin käytössä myrkkypohjan pesussa pitää olla erityisen varovainen tai mieluiten pidättäytyä siitä kokonaan.  Värjäytynyt vesi kertoo myrkyn lähteneen liikkeelle ja on selvä varoitusmerkki liian kovasta pesusta.  Kevyt käsipesu riittää myrkylliselle pohjalle, koska siihen ei kasvusto tartu.

Sitten kun tulee aika pohjamaalin uusimiselle, niin myrkkymaalin poistossa tulee käyttää menetelmiä, joissa aineiden tarpeeton leviäminen saadaan estettyä ja jäte saadaan talteen.  Telakka-alueelle on varattu halli suihkupuhalluksiin, jota voi varata telakkamestarin kautta. Hallin lattia pitää suojamuovittaa ennen puhallusta, jotta jäte saadaan talteen.  Suurimmat veneet on käsiteltävä ulkosalla tarkoitukseen osoitetussa paikassa ja asianmukaisesti huputettuna.  Käsin maalia poistettaessa tulee toimia suojamuovin päällä ja kerätä jäte talteen.  Poistettu myrkkymaali on ongelmajätettä ja tulee hävittää asianmukaisesti.

Oheisissa linkeissä on lisätietoa asian tiimoilta: